Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Darbai

Filtrai

Pritaikyti Išvalyti

# Projektas Pėdsekys Būsena Prioritetas Tema Kategorija Paskirtas Atnaujintas(a)
95SPKVACVeiklaNewNormalAtnaujinti KVS plėtros darbo grupės įsakymą (įtraukti administracijos padalinius).Justina Šlepikaitė2017-09-12 15:53
94SPKVACVeiklaNewHigh26 automatiškai skaičiuojamų rodiklių formulių sukūrimas fakultetams pagal naują fakultetų struktūrąJustina Šlepikaitė2017-09-12 10:26
93SPKVACVeiklaNewHighQPR naujos struktūros sukūrimas QPR sistemojeJustina Šlepikaitė2017-09-12 10:24
92SPKVACVeiklaNewNormalVGTU senos ir naujos struktūros analizė su tikslu atnaujinti 26 SVP rodiklių automatinį skaičiavimą.Justina Šlepikaitė2017-09-12 10:23
91SPKVACVeiklaNewHighQPR struktūros keitimas - patogesnis negu yra dabar.Justina Šlepikaitė2017-09-12 10:21
90SPKVACVeiklaIn ProgressHighStrateginio veiklos plano 2 priedo paruošimas ŠMMIeva Matulevičiūtė2017-09-12 14:20
89SPKVACVeiklaIn ProgressNormalAtnaujinti Strateginio planavimo tvarkos aprašą, parengti projektąIeva Matulevičiūtė2017-09-13 13:34
88SPKVACVeiklaNewNormalParuošti AL laišką-pasiūlymą atnaujinti Studijų proceso dalyvių apklausų organizavimo tvarkos aprašąVirginija Krasauskaitė2017-09-15 09:45
87SPKVACVeiklaResolvedNormalĮkelti Padalinių veiklos planavimo ir Visų planų darnos koncepcijas į Strateginio planavimo projekto įvykdymo ataskaitąIeva Matulevičiūtė2017-09-11 13:18
85SPKVACVeiklaNewNormalAtnaujinti A 1., A2, A3, A4 KVS modulio dalies procesusVirginija Krasauskaitė2017-09-06 09:10
83SPKVACVeiklaNewNormalPakoreguoti A. 1.1.3., A 1.1.4., A. 1.1.3., A2, A 1.2. dalies procesų šeimininkusJustina Šlepikaitė2017-09-06 09:00
82SPKVACVeiklaNewNormalPanaikinti netikslingus procesus KVS sistemoje pagal SPKVAC pasiūlymąJustina Šlepikaitė2017-09-06 09:07
81SPKVACVeiklaNewNormalParengti įsakymo projektą dėl KVS ir Strateg. planavimo dokumentų paskelbimo negaliojančiaisVirginija Krasauskaitė2017-09-13 14:01
80SPKVACVeiklaNewNormalParengti VGTU Sutarčių sudarymo procesą pagal atnaujintą tvarkos aprašą.Virginija Krasauskaitė2017-09-08 10:13
79SPKVACVeiklaNewNormalAtnaujinti KVS Neatitikčių procedūros aprašą ir integruoti į KVS audito procedūros aprašąVirginija Krasauskaitė2017-09-11 16:02
78SPKVACVeiklaResolvedNormalPasiteirauti IKD (Ugnės), ar tiko testuojama CRM programaIeva Matulevičiūtė2017-09-11 09:10
77SPKVACVeiklaNewNormalParengti VGTU matavimo priemonių naudojimo vykdant darbus teisinio metrologinio reglamentavimo srityse tvarkos projektą + papildyti MTEP paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašąLidija Kraujalienė2017-08-22 10:07
75SPKVACVeiklaIn ProgressNormalWebometrics reitingas: kas jį inkorpuruoja į savo reitingus (pvz TIMES, ... ).Ieva Matulevičiūtė2017-08-23 14:07
74SPKVACVeiklaResolvedNormalReitingų (tarptaut. ir nacional.) žinomumo Lietuvoje ir užsienyje analizė naudojant Google paiešką (LT ir užsienio puslapių naudojimas).Ieva Matulevičiūtė2017-08-10 15:56
72SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 129. Atsakyti problemos kėlėjui dėl 129 problemos: absolventų registro.Ieva Matulevičiūtė2017-08-29 10:13
71SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 128. Pasitarti su universiteto VAK dėl Fakultetų ataskaitų pristatymo anksčiau negu yra dabar.Lidija Kraujalienė2017-08-04 14:41
70SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 127. Peržiūrėti Strateginio planavimo tvarką. Paanalizuoti galimybes integruoti sąlygą dėl SVP derinimo parašu Studijų ir Mokslo direkcijos.Ieva Matulevičiūtė2017-08-30 10:03
69SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 125. Išsiaiškinti problemą. Peržiūrėti KVS dokumentus, reikalavimus. Atrašyti problemos skleidėjui.Justina Šlepikaitė2017-08-30 12:37
68SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 123. Išsiaiškinti, kokiems padaliniams akadem/neakadem. skirta problema. Paanalizuoti variantus dėl jų veiklos rodiklių optimizavimo.Virginija Krasauskaitė2017-09-13 14:00
67SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 122. Patikslinti su Pauliumi Nomgaudu dėl popierinių žiniaraščių el. versijų.Lidija Kraujalienė2017-08-22 10:22
66SPKVACVeiklaIn ProgressNormalDekanų siūlymai: 119. Patikslinti su Studijų direkcija dėl paskaitų tvarkaščio centralizuoto įrankio.Ieva Matulevičiūtė2017-08-21 15:30
65SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 118. Pasitarti su Studijų prorektoriumi.Lidija Kraujalienė2017-08-04 13:24
64SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 116. Dėl laipsnio siekiančių užsienio studentų, grįžusių po studijų mainų užsienyje, užskaitymo procedūros perdavimo VVF.Virginija Krasauskaitė2017-09-20 08:13
63SPKVACVeiklaNewNormalVVA tvarkos atnaujinimas, VVA protokolo bendros formos sukūrimas.Virginija Krasauskaitė2017-09-06 08:36
62SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 115. Patikslinti su Studijų direkcija projekto pabaigos datą po 5 metų.Ieva Matulevičiūtė2017-08-23 14:06
61SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 61. Patikrinti VVA tvarkas dėl procesų gerinimo veiksmų VVA protokole.Justina Šlepikaitė2017-08-21 11:14
60SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 58. pasiaiškinti su Studijų prorektoriumi dėl studentų apklausų viešinimo.Lidija Kraujalienė2017-08-04 09:56
59SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 54. pasiaiškinti su Plėtros projektų skyriumi dėl galimybės projektų paraiškų pateikimo el. sistemoje.Ieva Matulevičiūtė2017-08-16 10:33
58SPKVACVeiklaNewNormalDekanų siūlymai: 53. pasiaiškinti su Studijų prorektoriumi dėl VGTU Inžinerijaus licėjaus pamokų organizavimo.Lidija Kraujalienė2017-08-04 09:33
57SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 52. pasiaiškinti su Studijų direkcija dėl Bendrųjų stipendijų skyrimo tvarkos atnaujinimo.Ieva Matulevičiūtė2017-08-21 13:20
56SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 51. pasiaiškinti dėl Mokslinių tiriamųjų darbų ataskaitos formos nepatogumoJustina Šlepikaitė2017-08-16 13:29
55SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 50. pasiaiškinti dėl Studijų dalykų užskaitymo formos patogumoJustina Šlepikaitė2017-08-25 10:51
54SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 49. pasiaiškinti dėl stažuočių tinkamumo AFJustina Šlepikaitė2017-08-09 08:45
53SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 48. susisiekti su Pauliumi Nomgaudu dėl el. parašo.Justina Šlepikaitė2017-08-07 10:18
52SPKVACVeiklaResolvedNormalDekanų siūlymai: 47. Panagrinėti katedrų nuostatas ir sulyginti su SP planavimu. Išsiaiškinti kur slypi problema. Ieva Matulevičiūtė2017-08-08 09:28
51SPKVACVeiklaResolvedNormalREDMINE SPKVAC darbų įkėlimas, paskirstymas, mokymai naudotis programaLidija Kraujalienė2017-08-02 16:22
50SPKVACVeiklaResolvedHighQPR naujos versijos diegimo koordinavimas su UAB "EKT"Justina Šlepikaitė2017-08-16 13:36
49SPKVACVeiklaNewNormal07 mėnesio darbų ataskaitos parengimas Lidija Kraujalienė2017-08-22 10:21
46SPKVACVeiklaResolvedHighVGTU Strateginio veiklos plano 2018-2020 m. PROJEKTO pateikimas ŠMMIeva Matulevičiūtė2017-08-28 08:28
45SPKVACVeiklaResolvedNormalU-Multirank bendro reitingo duomenų teikimas 2017Ieva Matulevičiūtė2017-08-21 10:51
44SPKVACVeiklaResolvedNormalWebometrics reitingo 2017 07 informacijos sisteminimasIeva Matulevičiūtė2017-08-02 14:40
43SPKVACEtapasIn ProgressNormalAtnaujinti VGTU Kokybės politiką.Justina Šlepikaitė2017-09-08 11:06
42SPKVACEtapasResolvedNormalIntegruoti Kokybės politiką į Kokybės vadovą.Justina Šlepikaitė2017-09-08 11:05
41SPKVACEtapasResolvedNormalParuošti VGTU KVS Sklaidos ir komunikacijos gairesLidija Kraujalienė2017-08-02 09:45
40SPKVACEtapasResolvedNormalIntegruoti VGTU KVS Sklaidos ir komunikacijos gaires į Kokybės vadovą.Virginija Krasauskaitė2017-08-02 14:34
(1-50/89) 25, 50, 100 įrašų puslapyje

Eksportuoti į: Atom CSV PDF